A-Litter
06.05.2018
 
       
 

Duvinal Santjago Stiv

Duvinal Santjago Stiv

 

Duvinal Batista Branda

Duvinal Batista Branda

       
 
Duvinal Ajvengo Alvik Duvinal Amira Alanta
       
       
       
       
       
   
B-Litter
18.07.2018
 
       
 

Helen Hoff Sher Sharon

Helen Hoff Sher Sharon

 

Duvinal Romy Ravisanta

Duvinal Romy Ravisanta

       
 
Duvinal Beretta Buffy Duvinal Blade Bradford
Duvinal Belinda Brenda Duvinal Basco Brevix
Duvinal Bris Butler  
       
       
       
       
       
   
V-Litter
18.11.2018
 
       
 

Duvinal Santjago Stiv

Duvinal Santjago Stiv

 

Slavjanka Tuluza

Slavjanka Tuluza

       
 
Duvinal V Duvinal V
Duvinal V Duvinal V