Duvinal Selesta Saaby

Duvinal Selesta Saaby

dob: 06.11.2012 - 14.02.2013
sire: Duvinal Mauris Murrej
dame:Duvinal Karmel Kalista
     
  Duvinal Selesta Saaby
     
 
Pedigree Puppies